výtahy
výtahové šachty
servis výtahů

TrainTech

Poradenství ECM

Podpora firem při certifikaci ECM

Subjekt odpovědný za údržbu železničních vozidel (Entity in Charge of Maintenance – ECM) hraje v evropském železničním systému důležitou bezpečnostní roli tím, že prostřednictvím systému údržby zajišťuje, aby vozidla, za která odpovídá, byla v bezpečném provozním stavu. Tyto subjekty musí při své činnosti naplňovat mnoho požadavků a k vykonávání těchto činností musí být certifikovány. Tento evropský systém certifikace ECM byl zaveden nařízením Komise EU č. 2019/779.

Certifikace subjektu ECM s sebou nese mnohé obtíže a úskalí. Umíme Vám ve Vaší snaze získat tento certifikát pomoci. Dokážeme zpracovat potřebnou dokumentaci, pomoci Vám s nastavením systému řízení a provést Vás nástrahami certifikačního procesu.

Následně Vám můžeme nabídnout dlouhodobý dohled na Vaší činností jako ECM

Technické poradenství

Technické poradenství pro vlastníky železničních kolejových vozidel i železniční opravny

TrainTech poskytuje poradenství v oblastí údržby železničních kolejových vozidel. Jsme schopni pomoci Vám s mnohými otázkami technického, organizačního i legislativního charakteru, které se týkají vašich kolejových vozidel, jejich údržby anebo se mohou týkat vaší dílny ve které vozidla opravujete, jejího vybavení nebo strojního zařízení.

Nabízíme Vám naše zkušenosti z oblasti tvorby technologických postupů oprav, vytipování vhodného vybavení, doporučení vhodných subdodavatelů.

Umíme Vám poskytnou cenné informace i v oblasti oprav dvojkolí, trakčních převodovek a spalovacích motorů.
Máme zkušenosti s kolejovými vozidly výrobců Siemens, Bombardier, Stader jakož i vozidly tradičních výrobců ČKD a ŠKODA.

Produkty NENCKI Rail

Nencki Railway Technology

Nencki Railway Technology je součást společnosti Nencki AG, která sídlí ve švýcarském Langenthalu a která se zaměřuje na celosvětovou distribuci strojů a zařízení pro dílny podvozků a stacionární svařovny kolejnic.

Vy máte podvozek – Nencki má řešení pro jeho údržbu a testování podvozku jako celku i jeho nejdůležitějších součástí.

Pro stacionární svařování dlouhých kolejnic může Nencki poskytnout buď jednotlivé stroje, nebo spolu s partnery kompletní linku pro svařování.

Společnost Nencki AG od počátku vyvíjí a vyrábí stroje a systémy ve vlastní režii. Tým inženýrů se specializuje na přesné stroje řízené počítačem a poháněné hydraulickými nebo elektrickými pohony. Díky neustálému pokroku a investicím do nejnovějších technologií dosáhla společnost Nencki Railway Technology vedoucího postavení na světovém trhu. Její zákazníci mohou těžit z přímé komunikace a rychlého rozhodování díky štíhlé hierarchii a týmu, který se navzájem velmi dobře zná.

Jsme oficiální zástupci Nencki Railway Technology v České republice a Slovenské republice.

O nás

TrainTech – je nový pojem na českém železničním trhu. Zúročuji v něm své dlouholeté zkušenosti v oblasti provozu i údržby železničních kolejových vozidel. Železnici a železniční technice se věnuji celý svůj profesní život. Mám dlouholeté zkušenosti z práce u ČSD a následně ČD a to počínaje provozními pozicemi a konče pozicí přednosty depa. Byl jsem u rozjezdu RegioJetu v roce 2011, následně pak u rozjezdu LEO Expresu o rok později. Šest let jsem působil jako ředitel společnosti METRANS DYKO Rail Repair Shop, kde se během mého vedení podařilo firmu zásadním způsobem revitalizovat.

TrainTech je tak logickým pokračováním cesty, na kterou jsem se kdysi vydal…

Petr Prchal

Reference

Kontakt

TrainTech

Kde nás najdete?

Napište nám zprávu

    Vložením osobních údajů souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů